onsdag 12. juni 2019

Aktivitetsplan for Sør-Varanger historielag 2019 – pr. 04.06.2019


              

Tidsrom
Aktivitet
Temaer
Note
09.01.
Styremøte


15.01.
Planleggingsmøte frigjøringsjubileet

Basen
22.01.
«I godstolen med Kåre Kristensen»
Livet ved en grense
Utsatt
29.01.
«I godstolen med Ragnar Dahl»
Grense-Jakobselv
Rolf R
31.01.
Samefestivalen, arbeidsgruppa

KK
04.02.
Møte med NRK v/Mari Knudtsen
«Den kalde krigen»

18.02.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
20.02.
Styremøte


26.02.
Samefestivalen, arbeidsgruppa

Basen
26.02.
«I godstolen med Kåre Kristensen»
Livet ved en grense
KK
27.02.
Årsmøte i «Varanger Årbok»                           
Vadsø
KK,KW
02.03.
Årsmøte i fortidsminneforeningen
Varangerbotn

11.-17.03.
Samefestivalen


11.03.
Foredrag, Harald Sunde
Samiske sagn fra Sør-Varanger
SVB
14.03.
Foredrag, Olaug Gamnes
Must og Savio til Sydpolen
SVB
14.03.
«I godstolen med…» - Are og Arnulf Nilsen
Samebygda Bugøyfjord
SVB
07.03.
Styremøte
Årsmøtesaker/kunngjøring

15.03.
Søknadsfrist Landslaget
Prosjekter mot skolen

18.03.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
27.03.
Årsmøte
Grenselandmuséet. Foredrag?

30.04.
«I godstolen med Evelyn Olsen Lid»

KVR
20.04.
Frist søknad kulturmidler


23.04.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
24.04.
Styremøte


20.05.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
21.05.
Tur/foredrag
Trifonhula/Elvenesparken ?

22.05.
STYREMØTE


31.05.
Foredrag v/Sigbjørn Sildnes på biblioteket
Kong Oscar II kapell – 150 år

04.06.
Samarbeidsforum, Øst-Finnmark
Varangerbotn

12.06.
STYREMØTE

Basen
31.07.
Foredrag om gamle sagbruk
Elvenesparken
KKr
25.08.
Tur/foredrag ???
Rødberget torpedobatteri

01.09.
Tur til Latnæringen og Bugøynes
Fortidsminner

03.09.
Foredrag - flyvrak fra 2.verdenskrig
Yngve Grønvik
Bibl.
13.09.
Besøk fra Orkenøyene
Foredrag, musikk
GLM
Sept.
Ekskursjon til Litza/Finland ???
Jubileumskomitéen

04.09.
STYREMØTE

Basen
29.09.
150-års jubileum for Kong Oscar II kapell
Grense-Jakobselv - gudstjeneste

Okt-nov
Utstilling Grenselandmuséet
«Den kalde krigen»
GR
08.10.
«I godstolen med …»
Krigshistorie

16.10.
STYREMØTE

Basen
23.10.
Historiekonferanse v/FFK
Krigshistorien

24.10.
Historiekonferanse v/FFK
Politikk ved en grense

25.10.
Frigjøringsdagen
Avduking av minneplate

27.10.
Minnemarkeringer – Skytterhusfjellet,
Elvenes og Svanvik
svhist
05.11.
Samarbeidsforum, Øst-Finnmark
Varangerbotn

20.11.
STYREMØTE

Basen