Styret, revisorer og valgkomité

Styret:

Leder:            
Knut Kristoffersen, mobil 411 26 554, e-post: buen9@online.no

Styremedlemmer:    
Randi Fløtten Andreassen, mobil: 958 47 772, e-post: rfandreassen@gmail.com
Sissel Wollmann (kasserer), mobil: 414 61 122,  e-post: ma-woll@online.no
Harald G. Sunde, mobil: 908 31 337, e-post: haral-su@online.no
Knut E. Wisløff, mobil 922 32 789, e-post: knutwisloff@gmail.com

Varamedlemmer:
Jon Gaska, e-post: jongaska@msn.com
Gunnar Reinholdtsen, mobil: 474 63 425, e-post: Gunnar.reinholdtsen@gmail.com
Finn Holand, mobil 938 09 520, e-post finn.holand@gmail.com

Studie-/kursveileder: 
Kjell Vidar Ryeng, mobil: 413 32 626, e-post: kk@kvrelvenes.net

Revisorer:
Steinar Iversen og Roald Basma

Valgkomité:
Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng

Representanter Varanger Årbok: 
Randi Fløtten Andreassen og Knut Wisløff