søndag 19. november 2023

onsdag 12. juli 2023

MINNEMARKERING FOR PARTISANHJELPERE 18.AUGUST 2023

 

PROGRAM FOR MINNEMARKERINGEN

FOR PARTISANHJELPERNE 18.AUGUST 2023

 Kl.1200:        Åpen minnemarkering ved monumentet på Skytterhusfjellet.

§  Kransenedleggelse og taler:

·        Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker.

·        Finnmark Fylkeskommune

·        Sør-Varanger kommune

·        Slektninger/etterkommere

§  Flaggborg v/GSV og fanfare v/Kirkenes Hornmusikk

 

Kl.1300:      Enkel bevertning for inviterte gjester på Grenselandmuséet.

§  Slektninger/gjester fra kommunene i Øst-Finnmark

§  Forelesere

 

Kl.1500:      Åpent seminar om partisanhjelperne og den sivile motstandskampen i Øst-Finnmark under 2.verdenskrig.

Sted: Grenselandmuséet.

 

Foredragsholdere:

§  Einar Niemi – den sivile motstandskampen i Øst-Finnmark.

§  Steinar Borch Jensen – Kibergsamfunnet.

§  Rolf Randa – Sør-Varanger.

§  Kari Aga Myklebost – "Partisanhistoriens politiske verdi i vår samtid".

 

Arrangører:

Sør-Varanger Historielag i samarbeid med Varanger Museum, Sør-Varanger kommune og historielagene i Øst-Finnmark.


søndag 19. mars 2023

Årsmøtet i Sør-Varanger historielag onsdag 29. mars l 19 på Brunosten.

 


Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2023.

7.   Valg.


Sør-Varanger Historielags årsberetning for 2022

Årsberetning for 2022

 

3.1              Styret.                                                                                                                                                           

            Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                    Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                      Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2         Medlemstallet.                                                                                                                                                 Medlemstallet ved slutten av perioden ble 112.

              Vi har ca. 3000 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2022 hatt 9 styremøter.

·         Det ble avholdt medlemsmøte på Pensjonisten 16.03. med tema krigsminner.

·         Til sammen er det behandlet 68 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitets-/handlingsplanen 2022 og 2023.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – 26 møter – ferdig april 2023.

§  Ukas krigsminne – artikler (32) i SVA.

o   80-års markering for partisanhjelperne.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig.

o   Årsmøtet 2022.

o   Salgsavtaler for historielagets bøker.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen.

o   Samefestivalen 11.-20.mars.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Masterplan for reiselivet, VisitKirkenes:

§  Samarbeid om lokalhistoriske tematurer.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         03.01.: Møte med biblioteket angående aktivitetsplanen 2022.

·         08.02.: Dialogmøte om bobilturisme.

·         17.02.: Planleggingsmøte – samefestivalen.

·         10.03.: «I godstolen» med Ingvald Sørensen.

·         16.03.: Medlemsmøte med tema krigsminner.

·         19.03.: Årsmøte i Fortidsminneforeningen.

·         17.03.: Årsmøte 2020 i Varanger Årbok i Neiden.

·         30.03.: Årsmøte i historielaget på Pensjonisten.

·         28.04.: 80-års jubileum for «Kirkeneslærerne».

·         05.05.: Møte med Orinor angående tematurer.

·         30.-31.05.: Møte i samarbeidsforumet for historielagene i ØFM, Berlevåg.

·         03.06.: Samtale med tekstilkunstner Berit Fuglevaag, Grenselandmuséet.

·         16.06.: Møte om UKL Skoltebyen, Neiden.

·         02.08.: Møte med Sør-Varanger Avis – presentasjon av krigsminneplanen.

·         18.08.: Minnemarkering ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         05.-08.09.: Arrangere møter med tidsvitner for Guri Oppegård/Aftenposten.

·         01.10.: «Lokalhistorisk dag» på Grenselandmuséet.

·         25.10.: Teaterforestilling «Ødeland» - før- og ettersnakk.

·         08.11.: Møte i samarbeidsforumet for historielaga i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         10.11.: Boklansering – «Svik» - Trygg Hølvold.

·         12.-13.11.: Barentsmessa – boktorg.

·         16.11.: Boklansering – «Roger Meyer» - Harald Sunde.

·         24.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2022 – 12 artikkelforfattere (SVB).

·         05.12.: Frivillighetsbørsen – Kirkenes VGS

·         06.12.: Rullering av masterplanen for reiselivet – VisitKirkenes – Scandic.

·         11.12.: Minnemarkering for partisanhjelperne på Langøra.

 

Foredrag

·         23.02.: Barents Spektakel – artikkel «Turisten»

·         09.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         17.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         22.10.: Foredrag – De siste kampene i Neiden 27.10.1944 – Mari Ann Nilsen.

·         01.12.: Fiskeriforvaltning av Barentshavet – Gunnar Sætra (SVB).

·         08.12.: Partisanen Osvald Harjo – Rolf Randa (SVB)

 

Turer

·         08.06.: Historievandring krigsminner – Lanabukt.

·         07.06.: Historievandring krigsminner – Luftwaffeleiren på Gjøkåsen.

·         20.06.: Historievandring krigsminner – Bugøya.

·         06.07.: Historievandring: Bunkersbyen - Postmestervann – Kjerringstupet

·         19.09.: Historievandring krigsminner – Storhaugen.

 

Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2000 og hadde i 2022-utgaven hele 376 sider fordelt på 43 artikler, med stiv perm og med tema «Kulturminner i Varanger». Historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         12 av bidragsyterne fra Sør-Varanger ble presentert på biblioteket 24.11.

·         Varanger Årbok 2023 har tema «Det e her æ høre til».

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget. Kontingenten er kr. 21/medlem – totalt kr. 2100.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Årsmeldinger, møtereferater, aktivitetsplaner og regnskap ligger på StyreWeb.

Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Foreningen har blant annet fokus på opplæring av unge håndverkere i gamle håndverks-tradisjoner.

·         «Lokale» saker 2022: Piipolabuene på Bugøynes er restaurert og Utnes tollstasjon på Svanvik har fått vernestatus.

I tillegg har vi gitt innspill om gravkapellet i Kirkenes, tårnet «Nabben» på Høyde 212, gård fra 1850-tallet i Namdalen og Malmklang.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner. Kontingent – 500 kr./år.

 

Økonomi – salg og støtte 2022

·         Historielaget har mottatt kr. 18.185 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 9.000 (2021) + 10.000 (2022) i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Salg av bøker: kr. 5.179

·         Innbetalt medlemskontingent: 400,- (ikke innkrevet for 2022)


Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2022:

o   Inntekter:                                                 kr.   98.262,74

o   Driftskostnader:                                       kr.   29.107,36

o   Resultat:                                                   kr.   69.155,38

o   Beholdning driftskonto                            kr.   92.244,42

o   Beholdning bank/særvilkår                     kr. 174.125,97

o   Beholdning aksjefond:                             kr. 172.391,87

·         Største inntektsposter:

o   Kulturmidlet SVK                                     kr.   18.185,00

o   Den kulturelle spaserstokken SVK           kr.   19.000,00   

o   Salg av bøker                                           kr.     5.179,00

o   Prosjekt «Krigsminneplan»                     kr.   50.000,00

·         Største utgiftsposter:

o   Annonser                                                  kr.     5.252,50

o   Programvare                                           kr.     3.659,00

o   Styre- og årsmøte                                    kr.     2.676,94

o   Kontingenter/medlemsavgift                  kr.     1.752,00

·         Lokalhistorisk fond: Ingen utbetalinger i 2022.

 


Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2022

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond (aksjefond + bank/særvilkår) er kr. 346.517,84.

 

Grunnet liten avkastning på fondet ble det ikke lyst ut midler til lokalhistoriske prosjekter i 2022.