Bli medlem

Sør-Varanger historielag er en åpen medlemsorganisasjon som svært gjerne ønsker deg også velkommen som medlem.

Send oss en e-post til post@svhist.no med tittelen "innmelding", hvor du i selve e-posten gir opplysninger om

   Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer

Deretter sender vi deg en giro, som straks den er betalt, gjelder som medlemsbevis.

Betalt årskontingent gir deg, i tillegg til stemmerett på foreningens årsmøte, tilgang til foreningens arrangementer og mulighet til samarbeid med styret og historielagets øvrige medlemmer.

Vi oppfordrer alle til å ta del i foreningens aktiviteter.

Ønsker du selv å bidra til foreningens aktiviteter er du velkommen til å ta direkte kontaktledning styret.