torsdag 17. november 2016

Årsberetning for lokalhistorisk fond 2015

1. Styret
Styret har i perioden bestått av
Leder             Rolf Randa
Nestleder        Rune Rautio
Sekretær         Karin Johnsen
Økonomiansvrlig    Sissel Wollmann
Styremedlem        Harald Sunde
Harald Sunde deltok ikke i årets behandling da han var inhabil.

2. Bevilgninger 2015
Fondsmidler ble utlyst i begynnelsen av mai, og vi hadde møte for behandling av søknader den 4. juni. Det var kommet inn fire søknader.
Beallljecohkka Innovation:     Nyutgivelse av Lars Stærks eventyr og sagn
Olaug Gamnes:         70 år i fred ved en grense
Kosnes/Siira:             Utgivelse av hefte om fangeleire i kommunen
Vigdis Våvang:         Utgivelse av Nennes dagbøker

Fondsstyret valgte å avstå søknad fra Gamnes da den ikke inneholdt budsjett og hun ikke ville gi innsyn i økonomien.
Siden de øvrige søknader fremsto som så gode og relevante valgte fondsstyret å gå ut over den vanlige ramme på 25 000,- kr pr år (fordi fondsmidler ikke ble utlyst etpar år slik at der er ubrukte midler) og tildelte følgende tilsagn:
Beallljecohkka Innovation:     kr 10 000,-
Kosnes/Siira:             kr 15 000,-
Vigdis Våvang:         kr 20 000,-


Beallljecohkka Innovation og Kosnes/Siira har fullført prosjektene og pengene er utbetalt i 2015.

Kirkenes 13. mars 2016
Rolf Randa / leder