søndag 18. februar 2018

Lokalhistorisk seminar i Vadsø 12.-14.oktober 2018Vadsø historielag fyller 40 år i 2018. Dette ønsker Vadsø historielag å markere ved at man arrangerer et lokalhistorisk seminar. Ideen har også vært drøftet og fått tilslutning i Samarbeidsforumet for historielag i Øst-Finnmark der følgende lag/institusjoner er medlemmer: Båtsfjord historielag, Sør-Varanger historielag, Tana historielag, Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og Varanger samiske museum.

Vi ønsker at hovedtema for seminaret skal være overvåking/etterretning/ spionasje. Gjennom ulike tidsperioder har Varangerområdet vært åsted for slik virksomhet. Det ønsker vi å belyse gjennom foredrag og diskusjoner, jfr program.

Arrangører:
Landslaget for lokalhistorie, Samarbeidsforum for historielag i Øst-Finnmark, Varanger Museum, Varanger Samiske Museum og Vadsø historielag.
Tid:
Fredag 12. til søndag 14. oktober 2018
Program: 


Fredag 12/10 klokka 16.30:
1. Åpning med hilsen fra ordføreren i Vadsø
2. Hvorfor er lokalhistorie viktig?? Innlegg fra Riksantikvaren v/riksantikvar Jørn Holme og fra Landslaget for lokalhistorie v/leder Elin Myhre

Lørdag 13/10 kl 09: 
Hovedtema: Overvåkning/etterretningstjeneste/spionasje.

1.”Den finske fare” – etterretning og overvåking – professor emeritus Einar Niemi
2. Etterretning under andre verdenskrig: partisanenes virksomhet - professor emeritus Randi Rønning Balsvik
3. Etterkrigstida v/ NRK-korrespondent Morten Jentoft.
4. Etterretningstjenestens lokale, nasjonale og globale betydning v/ journalist NRK Bård Wormdal

Debatt om hvorfor er Varanger så interessant/viktig når det gjelder overvåking/spionasje/etterretning.
Jubileumsmiddag Vadsø historielag

Søndag 14/10 kl 10:
Lokalhistorie i barnehage og skole v/Fylkesmannen i Finnmark og Landslaget for lokalhistorie
Ekskursjon Varanger Museum

Alle foredragsholdere har sagt ja til å komme.

Vi skal senere komme tilbake til påmelding etc , men nå er det viktig at dere krysser av dagene i kalenderen.