lørdag 11. november 2017

Morten Jentoft på Grenselandmuseet 18/11 kl 1630.

«Finland 1918». Om veien til selvstendighet.


I 2017 har Finland vært en selvstendig stat i 100 år. Dette markeres både i og utenfor Finland.  I Kirkenes markeres dette bl.a. ved at Morten Jentoft kommer til Kirkenes lørdag 18/11 for å holde foredrag på Grenselandmuseet. Jentoft kjenner Finlands historie og politikk godt, og har skrevet en rekke bøker om forholdet mellom Norge, Russland og Finland i nyere tid. Han har tidligere jobbet i mange år i NRK Finnmarks distriktskontor i Vadsø. Etter det har han innehatt stillinger som NRKs utenrikskorrespondent så vel i Helsingfors som i Moskva, der han nå bor og jobber. Han behersker russisk, finsk og samisk, noe som har stor betydning for hans arbeid som dokumentarforfatter.

"Det var "en ubehagelig opplevelse", men norske interesser burde ikke bli "vesentlig genert" av det som hadde skjedd.  Dette skrev Aftenposten etter at den russiske presten i Boris Gleb i slutten av april 1918 sammen med en liten russisk vaktstyrke hadde valgt å flykte over til Norge, etter at en gruppe finske hvitegardister hadde tatt seg fram helt til denne russiske utposten mot nord-vest.  Borgerkrigen i Finland skulle i høyeste grad også berøre folk i Sør-Varanger, som den kom til å gjøre det for resten av Norden. Den blir ofte kalt for den største tragedie i moderne nordisk historie, og før 1918 var over, var 37000 tusen finner døde. Forfatter og journalist Morten Jentoft har jobbet mye med denne historien, og kommer til våren med en bok om nordmenn i den finske borgerkrigen. 
Foredraget arrangeres i samarbeid mellom Sør-Varanger historielag og Sør-Varanger Norsk-Finsk forening. Sangkoret Fossekallen fra Neiden vil innlede foredraget med finsk sang.