søndag 8. oktober 2017

Medlemsmøte 23. oktober kl.18.00 på Grenselandmuseet.


Til alle medlemmene i Sør-Varanger historielag.

Styret i historielaget vil invitere til medlemsmøte mandag den 23/10 kl 18 på Grenselandmuseet. Dette gjør vi sammen med fortidsminneforeningen ved at sakslista vil bli delt opp i 2 bolker.

Del 1. Kultur- og krigsminner                                                                                     
Konservator Sigrid Skarstein fra fortidsminneforeningen vil innlede til debatt. Årsaken til at styret fremmer saken for medlemmene er at den ble tatt opp på årsmøte i mars. Styret sender også en invitasjon til Sør-Varanger kommune ved ordføreren om å delta i debatten.


Del 2. Egne saker.

[ Finsk uke. (13/11 til 18/11)

[ Eventuell paraplyorganiasjon av historielag i Øst-Finnmark med tilslutning til

     Landslaget for lokalhistorie. "Mer info finnes på nett.

[ Kurs i slektsgranskning.

[ Boplasser på finsk side før 1940.

[ Medlemstur til Finland 2018.

[ Andre saker.