mandag 20. mars 2017

Årsberetning for lokalhistorisk fond 2016.

1.     Styret.
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder.                                                  Kjell Vidar Ryeng.
Nestleder.                                           Rune Rautio.
Sekretær.                                            Karin Johnsen.
Økonomiansvarlig.                            Sissel Wollmann.
Styremedlem.                                    Harald Sunde.
Harald Sunde har ikke deltatt i årets behandling på grunn av inhabilitet.
Rune Rautio fratrådte møte i sak vedrørende søknad fra Vigdis Våvang.


        2. Bevilgninger 2016.
Fondsmidlene ble utlyst i mai måned og følgende søkere ble registrert:
a)      Bealljecohkka Innovation: Historien om Stopp dødsskyene fra Sovjet.             Søkersum Kr. 10.000,-.
b)      Trond Vidar Vedum. Reisen mot øst. Da Halvor oppdaget Grense Jakobselv.
       Søkersum kr. 30.000,-.
c)       Alf Salangi. Bugøynes-Pykeijä 1940-1980.                                                                     Søkersum kr. 9.000,-
d)      Vigdis Våvang: Nennes dagbøker, telefondame under krigen.                             Søkersum kr.15.000,-.
e)      Sør-Varanger historielag. Nye web-sider.                                                                     Søkersum kr.14.000,-
Fondsstyret valgte i møte, den 20/6 å avslå søknaden fra Trond Vidar Vedum da det ikke forelå budsjett, framdriftsplan og hovedmål. Fordelingen ble gjort med følgende:
1)      Bealljecohkka Innovation.                                      Kr. 10.000,-
2)      Alf Salangi.                                                                Kr.   5.000,-
3)      Vigdis Våvang.                                                          Kr.   7.500,-
4)      Sør-Varanger historielag.                                       Kr. 14.000,- 
Anmerk til pk.4. Sør-Varanger historielag fikk ved denne bevilgning et rentefritt lån på ubestemt tid.
Alle prosjekter er gjennomført. Historielaget har hittil klart seg uten å bruke av fondsmidler som følge av forsiktig pengebruk.      

Kirkenes, den 20/3-2017.

Kjell Vidar Ryeng.