søndag 19. mars 2023

Årsmøtet i Sør-Varanger historielag onsdag 29. mars l 19 på Brunosten.

 


Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2023.

7.   Valg.