onsdag 30. oktober 2019

Bestemor – og bestefars krig(er); 14 fødsler, Industrialisering, klassekamp og krig.

Ved Trygg Hølvold på Sør-Varanger bibliotek lørdag 30.november kl.1300.


Den første industrigenerasjonen på Kirkenes opplevde flere tiår med store utfordringer, og kun noen få år med velstand før krigen raserte alt de hadde bygget opp.


Med historier fra besteforeldrenes liv ønsker Trygg å formidle hvordan utfordringene og motsetningene kunne oppleves på det personlige plan.  Sentralt i hans fortelling står bestemoren Anna og hennes opplevelser gjennom 40 år, inntil krigen tappet henne for hennes siste krefter.

tirsdag 15. oktober 2019

Referat styremøte 11.9.2019
Tilstede:         Gunnar Reinholdtsen, Kjell Vidar Ryeng, Magne Nordlie, Ingse Wollmann og Jon Bertelsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Knut Wisløff, Liv-Toril Labahå, Sissel WollmannSaksliste:       59/19  -           Kommentarer til referatet fra styremøte 31.07.2019?

                       

Vedtak:           Referatet godkjent.60/19  -           Frigjøringsjubiléet – status.·         Programoppdatering.

·         Flere tidsvitner registrert.

·         Minnesmerke på Langøra over Partisanhjelperne.

o   Minneplaten er montert. Info-tavle og benk klargjort.

o   Skilting til minnesmerket avklart.

o   Historielaget foretar rydding/fjerning av vegetasjon

o   SVK må rydde innkjøring og evt. gruse stien/veien.

·         Busstur (gratis) til ulike monumenter 27.10.

o   Kl 09:00     Bussavgang fra Kirkenes torg (ikke helt bestemt enda)

o   Kl 09:30     Kransnedleggelse ved monumentet over

Partisan-hjelperne på Skytterhusfjell.

o   Kl 10:30     Kransnedleggelse ved Krigsfangemonumentet

ved Skafferhullet, Elvenes.

o   Kl 11:30     Kransnedleggelse Centzen-monumentet på Svanvik.

o   Kl 12:00     Minnegudstjeneste i Svanvik kapell.

o   Kl 13:00     «Kirkekaffe» på Svanhovd.

o   Påmelding post@svhist.no eller mob.41126554Vedtak:           Til etterretning.

                        Foredraget til Dr. Ruth Sindt om «Kvinner og krig» blir på Sanfunnshuset 25.10. kl.1100 og avdukingen av minnetavlen i Langøra kl.1200.

                        Avventer initiativ fra Harald Sunde for rydding av kratt ved minnetavla på Langøra. Kommunen/teknisk er bedt om å rydde innkjøringa/parkering.

                        Det er nødvending med opprydding rundt monumentet på Skafferhullet KK tar kontakt med Forsvaret.   

           

61/19  -           Bokgave til skolene i Sør-Varanger.For å styrke kunnskap om lokalhistorien foreslås det å gi Sør-Varanger bøkene + Fangeleirboka i gave til grunnskolene i kommunen.

Kirkenes og Bjørnevatn & Sandnes skoler – 2 sett

De øvrige – 1 sett.

NB: Skolene ønsker praktiske bidrag fra historielaget til «Kick-off» i krigshistorieprosjektet!Vedtak:           Ett sett gis også til Svanvik Folkehøyskole.

Ett tiltak for skolene kan være ekskursjon til Andersgrotta.

Historielaget kan bidra med korte temabaserte historier supplert med kommentarer fra tidsvitner.

                       

62/19              Besøk fra Orknøyene 13.september.                        Program på Grenselandmuséet:

Kl.1700:           Husflidlaget – arbeid med ull.

Kl.1900:           Foredrag og konsert – kulturkveld (historielaget)   Organisering?

                       

Vedtak:           Husflidlaget selger billetter (100,-) til presentasjonen kl.1700 og evt. kveldsforestillingen (150,-).

Historielaget overtar betalingsterminalen kl.1830 for salg av billetter til kveldsforestillingen.

Mellomregnskapet gjøres på grunnlag av solgte billetter

                        Sissel W ordnet gaver.

           

63/19  -           Utstilling «Den kalde krigen» - status.                        Behov for bistand fra historielagets medlemmer?                        Vedtak:           Vi kan ikke benytte teknisk utstyr utlånt fra Vadsø.

                                               Til montering av plansjene må det benyttes kryssfinérplater.

                                               Faktura sendes kasserer.64/19  -           Boksalg under historiekonferansen 23.-24.10.                        Skal vi be FFK og Thon om tillatelse til boksalg under historiekonferansen?

                        Sør-Varanger bøkene + noen av Harald Sunde’s.                        Vedtak:           OK, KK tar kontakt med FFK og Thon-hotellet.

65/19  -           Medlemsmøte                        Årsmøtet 2018 vedtok at det skal avholdes 2 medlemsmøter pr. år.

Det foreslås uke 38 på Grenselandmuséet i samarbeid med Husflidlaget, og med tema gjenreising.                        Vedtak:           Avventer tilbakemelding fra Husflidlaget.

Alternativt leier vi Pensjonisten.                   

Bør avholdes før jubileumsuka.65/19  -           Til orientering·         Samarbeidsforumet sponser deltakelse på historiekonferansen for historielagene på nordsiden

·         Referat fra turen til Latnæringen.

·         Willy Are Johansen etterlyser informasjon om besteforeldrene Arnoldus og Ragna Kristiansen som bodde i Kirkenes 1920-1945.

·         Referat fra Fritidsmessa.

·         Flysikringa – historielaget mener dette er et verneverdig krigsminne.

o   Følger opp evt. byplan/reguleringsplan fra SVK.

·         Kulturminneplan og KIK-samling i Berlevåg 26.september.

o   SVK må kjenne sin «besøkelsestid». Harald S informeres.

·         «Under en steinhimmel» - onsdag 16.10. kl.1300 og 1600 på Aurora kino.

·         Varanger Årbok – frist for innlevering av artikler var 1.september.

·         Forespørsel om foredrag om «Finnmarks historie».

·         Aktivitetskalenderen – «I godstolen med …» - flere tidsvitner?66/19  -           Eventuelt.·         Historielaget har fått 24.000 i kulturmidler.

·         Som gave i forbindelse med Olaug Gamnes død gir historielaget kr.500 til monumentprosjektet for Savio & Must.

KKr/ref.

MEDLEMSMØTE

 
Sør-Varanger historielag inviterer til medlemsmøte 
Sted og tid: Grenselandmuséet onsdag 16.oktober kl.1830.
Tema: Frigjøring og gjenreising
Gamle, nye og unge medlemmer ønskes velkommen.
 
Du finner oss på Facebook og www.svhist.no    
 
 
Mvh. Knut Kristoffersen

torsdag 5. september 2019

KULTURKVELD OM ORKNØYENE


Velkommen til Grenselandmuseet FREDAG 13. SEPTEMBER kl. 19.00
Konsert med Teenie og Michael Harcus. De er fra øya Westray nord på Orknøyene. De fremfører egne og andres låter innen ulike musikkstiler som country, ballade, pop, gospel og tradisjonelle folkemelodier.
KARIN FLATØY SVARSTAD, leder av Sommerakademiet, vil vise lysbilder og forteller fra sine mange besøk til øygruppen som engang var en del av Norge.
ROBERT GRAHAM MABEN har vært turistvert i mange år og vil fortelle om øya Westray, ofte omtalt som Dronningen av Orknøyene. Folk er stolte av sin herkomst som slekt med bosettere fra Norge.
Det blir god gammeldags basar når gjestene byr på «raffels» som det heter på øyene og med gevinster fra Orknøyene. Og med litt smaksprøver i tillegg, er dette en god mulighet til å bli kjent med våre gode naboer i Vest.
INNGANG kr. 150,-
ARRANGØR: Folkeakademiet, Hålogaland.

mandag 19. august 2019

Sør-Varanger historielag deltar på Fritidsmessa i Barentshallen 11.09.


  • Messa begynner kl. 15.30 og varer til kl. 18.30.  
  • Det blir kafé under hele arrangementet med mulighet for å kjøpe seg både middag, kaffe og kaker.


tirsdag 13. august 2019

Minnesmarkering på Skytterhusfjellet søndag 18. august kl 17.


Den 18. august 1943 ble elleve partisanhjelpere fra Vardø, Persfjord, Kongsfjord og Berlevåg brutalt slått i hjel ved Skytterhusfjellet utenfor Kirkenes.
Sør-Varanger historielag vil søndag 18. august 2019 kl 17 markere hendelsen.
Alle er hjertelig velkommen!

tirsdag 30. juli 2019

Lokalhistorisk boksalg under Kirkenes-dagene


Sør-Varanger Historielag vil under Kirkenes-dagene stå for salg av lokalhistoriske bøker i første etasje på Biblioteket. Historielaget selger bøker av egen produksjon, fra Grenselandmuseet og fra andre lokale utgivere fredag 2/8 kl 12-17 og lørdag 3/8 kl 10-13.
Har du hull i din lokalhistoriske boksamling så er dette tid og sted for å få fylt opp! Alle med interesse for lokalhistorie ønskes hjertelig velkommen til en prat og til handel!