tirsdag 8. desember 2020

Tyske anlegg og russiske leirer - ny bok til salgs.

Eivind Kosnes og Johan B. Siira er ute med ny bok fra andre verdenskrig i Sør-Varanger. 

Boka «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av den Røde Armé 1944/45» er på i alt 140 sider og utgis av Sør-Varanger historielag.


I alt 72 tyske anlegg og 75 russiske leirer beskrevet.

Boka koster kr 300,- og er til salgs på Narvesen (Kirkenes) og Grenselandmuséet.

mandag 30. november 2020

Minnemarkering i Langøra torsdag 3. desember kl 1800.

 Historielaget inviterer til markering ved minnesmerket i Langøra den 3/12 kl 18. 

Minnesmerket ble avduket under 75-års frigjøringsjubileet 25. oktober 2019. Det er satt opp til minne om Arne M. Pedersen, Frans Osvald Wærriø og Håkon Einar Berg Pettersen som ble henrettet her den 3. desember 1943. De tre hadde vært informanter og hjelpere for partisanene som hadde ligget i Gallok samme sommer. 

Det vil bli holdt en kort tale. 

Minnesmerket ligger på toppen av Langørbakken ved Kirkenes og så 200 meter innover til høyre (vestover). Fakler vil vise veien. 

torsdag 12. november 2020

Presentasjon av Varanger årbok 2020 19. november. kl 1800.

 Varanger årbok presenteres på Sør-Varanger bibliotek torsdag 19. november kl 1800. 


Syv lokale "forfattere" gir en kort presentasjon av sine artikler. 
Begrenset antall plasser. Billetter bestilles på www.ticketco.no - gratis. 
Streames på kommunens facebook-side. 

mandag 26. oktober 2020

Avduking av kulturminne er utsatt - tidspunkt blir bestemt seinere.

 

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe denne flere tonn tunge malmsteinen foran Stortinget i Oslo i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. 


Foto: Odd Harald Kvammen. 

Fagforeningene ved Sydvaranger og et samlet lokalsamfunn hadde i lang tid kjempet for å opprettholde gruvevirksomheten. Våren 1985 ble det gjennomført en 5 uker lang aksjon mot regjeringa sitt vedtak om å stanse gråbergbrytinga på Østmalmen. En stans i klargjøring av malmressursene ville føre til en akutt stans i all produksjon ved bedriften allerede i 1987.

Malmsteinen representerer en viktig del av arbeiderkulturen i kommunen. Den er et symbol på den langvarige kampen Grubeforeningen Nordens Klippe og andre ansatte førte for å opprettholde gruvevirksomheten og dermed arbeidsplassene og bosetting i kommunen. 

Malmsteinen ble fjernet av Oslo-politiet, fraktet tilbake og plassert ved den gamle hovedinngangen til Sydvarangers område i Kirkenes. Etter noen år ble stålplaten stjålet og malmsteinen fjernet. Den er nå gjenfunnet og en ny stålplate med den originale teksten er sveiset av den samme personen som gjorde det i 1986. 

Kulturminnet er dermed gjenskapt og plassert ved Grenselandmuseet i Kirkenes av tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe. 


Foto: Per Kristian Olsen, Sør-Varanger avis. 

Det planlegges å gjennomføre en ny avduking av malmsteinen og overføre den til Grenselandmuseet, som vil overta ansvaret for dette historiske kulturminnet. Det vil bli taler, appeller og kulturelle innslag. 

Vi håper mange i lokalsamfunnet møter opp og deltar i markeringen. Ikke bare tidligere medlemmer av Grubeforeningen Nordens Klippe og de andre fagforeningene ved bedriften, som NFATF og HK, men alle som støttet kampen eller som nå vil hedre de ansattes kamp for arbeidsplassene og bosettinga i Sør-Varanger. 

Arrangementskomiteen
Charles Mortensen, Halle Mikkelborg og Stein Larsen
(Tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe)


Foto: Sør-Varanger avis. 

Program:

Konferansier: Knut Kristoffersen, leder i Sør-Varanger historielag

 •  Trommemarsjer - Bjørnevatn Trommekorps 
 •  Sangkoret Crescendo - Sør-Varanger sangen
 •  Åpning - Faneborg Nordens Klippe
 •  Appell ved Trond Hansen - historiker
 •  Sangkoret Crescendo - Ta stilling til hvem du er / There is  power in a union
 •  Tale ved Stein Larsen, tidligere hovedtillitsmann i Grubeforeningen Nordens Klippe
 •  Montering av stålplata - Per Kåven, sveiser Sydvaranger     
 •  Fanfare ved Bjørnevatn Trommekorps
 •  Sangkoret Crescendo - Sangen om organisering
 •  Overrekkelse av malmsteinen til Grenselandmuseet 
 •  Sangkoret Crescendo - Ellinors vise
 •  Avslutning 
 •  Sangkoret Crescendo - Internasjonalen
 •  Gruvemarsjen - Bjørnevatn Trommekorps

søndag 6. september 2020

100-ÅRS MARKERING FOR DEN FINSKE KORRIDOR PETSAMO 1920-1944

I anledning 100-års markering av opprettelsen av den finske korridor til Ishavet vil Sør-Varanger historielag i samarbeid med Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark arrangere et seminar på NIBIO Svanhovd tirsdag 27.oktober 2020 kl.1100-2100.

Det vil bli foredrag av Einar Niemi, Morten Jentoft, Jukka Nyyssänen m.fl. samt intervju og diskusjon med norske og finske tidsvitner.

Moderatorer vil være Steinar Wikan og Knut Kristoffersen.

Grunnet korona-situasjonen vil det bli begrenset antall plasser og historielagenes medlemmer vil bli prioritert.

Påmeldingsavgift er kr.500 for medlemmer og kr.700 for ikke-medlemmer og inkluderer lunsj, middag og kaffe. Mulighet for overnatting.

Program er lagt ut på historielagets hjemmeside www.svhist.no og facebook.

Påmelding innen 01.10. til buen9@online.no eller mob. 41126554.

NIBIO’s besøkssenter, Svanvik, 27.oktober 2020.

1100-1230      -           Oppmøte og lunsj

1230-1330      -           Det storpolitiske grunnlaget for den finske korridor til ishavet.

                                    (Morten Jentoft)

1330-1430      -           Samfunnssituasjonen i området 1920-1930, 2.generasjons erindringer.
                                    Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Nasjonalitetsbytte uten forviklinger?

·         En ny «aggressiv» nabo i øst.

·         Lokal/regional dokumentasjon/kulturminner.

·         Hva har tidsvitner/foreldrene/eldre slektninger fortalt.

1430-1445      -           Pause

1445-1545      -           «Petsamo – 1920-1944 – en norsk verkebyll».

                                    (Einar Niemi)

1545-1645      -           Praktisk sameksistens på tvers av grensen 1930-1939.

Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Økonomiske kriseår.

·         Kulturelt og sosialt samkvem.

·         Skogsdrift, fiske, handel, turisme og annen virksomhet.

·         Nikkelutvinning ved Salmijärvi startet i 1934.

1645-1730      -           1939-1944: Vinterkrigen, fortsettelseskrigen, frigjøring og forvisning.

·         Foredrag

·         Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

1730-1900      -           Avslutning med middag og kaffe

1900-2030      -           Foredrag – «Finsk vitenskapelig virksomhet i Petsamo – innlemming av

                                    skoltesamisk kultur og samfunn i det finske felleskap».

                                    (Jukka Kalervo Nyyssönen)

 

Tidsvitner/2.generasjons tidsvitner:

Alf Rafaelsen, Agnes Pauline Ackermann, Bjarne Valtteri Hirsivaara, Ragnar Dahl, Evelyn Olsen Lid, Odd Emanuelsen, Hilja Mäläskä, Irja Jefremoff … ++