mandag 30. november 2020

Minnemarkering i Langøra torsdag 3. desember kl 1800.

 Historielaget inviterer til markering ved minnesmerket i Langøra den 3/12 kl 18. 

Minnesmerket ble avduket under 75-års frigjøringsjubileet 25. oktober 2019. Det er satt opp til minne om Arne M. Pedersen, Frans Osvald Wærriø og Håkon Einar Berg Pettersen som ble henrettet her den 3. desember 1943. De tre hadde vært informanter og hjelpere for partisanene som hadde ligget i Gallok samme sommer. 

Det vil bli holdt en kort tale. 

Minnesmerket ligger på toppen av Langørbakken ved Kirkenes og så 200 meter innover til høyre (vestover). Fakler vil vise veien. 

torsdag 12. november 2020

Presentasjon av Varanger årbok 2020 19. november. kl 1800.

 Varanger årbok presenteres på Sør-Varanger bibliotek torsdag 19. november kl 1800. 


Syv lokale "forfattere" gir en kort presentasjon av sine artikler. 
Begrenset antall plasser. Billetter bestilles på www.ticketco.no - gratis. 
Streames på kommunens facebook-side. 

mandag 26. oktober 2020

Avduking av kulturminne er utsatt - tidspunkt blir bestemt seinere.

 

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe denne flere tonn tunge malmsteinen foran Stortinget i Oslo i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. 


Foto: Odd Harald Kvammen. 

Fagforeningene ved Sydvaranger og et samlet lokalsamfunn hadde i lang tid kjempet for å opprettholde gruvevirksomheten. Våren 1985 ble det gjennomført en 5 uker lang aksjon mot regjeringa sitt vedtak om å stanse gråbergbrytinga på Østmalmen. En stans i klargjøring av malmressursene ville føre til en akutt stans i all produksjon ved bedriften allerede i 1987.

Malmsteinen representerer en viktig del av arbeiderkulturen i kommunen. Den er et symbol på den langvarige kampen Grubeforeningen Nordens Klippe og andre ansatte førte for å opprettholde gruvevirksomheten og dermed arbeidsplassene og bosetting i kommunen. 

Malmsteinen ble fjernet av Oslo-politiet, fraktet tilbake og plassert ved den gamle hovedinngangen til Sydvarangers område i Kirkenes. Etter noen år ble stålplaten stjålet og malmsteinen fjernet. Den er nå gjenfunnet og en ny stålplate med den originale teksten er sveiset av den samme personen som gjorde det i 1986. 

Kulturminnet er dermed gjenskapt og plassert ved Grenselandmuseet i Kirkenes av tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe. 


Foto: Per Kristian Olsen, Sør-Varanger avis. 

Det planlegges å gjennomføre en ny avduking av malmsteinen og overføre den til Grenselandmuseet, som vil overta ansvaret for dette historiske kulturminnet. Det vil bli taler, appeller og kulturelle innslag. 

Vi håper mange i lokalsamfunnet møter opp og deltar i markeringen. Ikke bare tidligere medlemmer av Grubeforeningen Nordens Klippe og de andre fagforeningene ved bedriften, som NFATF og HK, men alle som støttet kampen eller som nå vil hedre de ansattes kamp for arbeidsplassene og bosettinga i Sør-Varanger. 

Arrangementskomiteen
Charles Mortensen, Halle Mikkelborg og Stein Larsen
(Tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe)


Foto: Sør-Varanger avis. 

Program:

Konferansier: Knut Kristoffersen, leder i Sør-Varanger historielag

 •  Trommemarsjer - Bjørnevatn Trommekorps 
 •  Sangkoret Crescendo - Sør-Varanger sangen
 •  Åpning - Faneborg Nordens Klippe
 •  Appell ved Trond Hansen - historiker
 •  Sangkoret Crescendo - Ta stilling til hvem du er / There is  power in a union
 •  Tale ved Stein Larsen, tidligere hovedtillitsmann i Grubeforeningen Nordens Klippe
 •  Montering av stålplata - Per Kåven, sveiser Sydvaranger     
 •  Fanfare ved Bjørnevatn Trommekorps
 •  Sangkoret Crescendo - Sangen om organisering
 •  Overrekkelse av malmsteinen til Grenselandmuseet 
 •  Sangkoret Crescendo - Ellinors vise
 •  Avslutning 
 •  Sangkoret Crescendo - Internasjonalen
 •  Gruvemarsjen - Bjørnevatn Trommekorps

søndag 6. september 2020

100-ÅRS MARKERING FOR DEN FINSKE KORRIDOR PETSAMO 1920-1944

I anledning 100-års markering av opprettelsen av den finske korridor til Ishavet vil Sør-Varanger historielag i samarbeid med Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark arrangere et seminar på NIBIO Svanhovd tirsdag 27.oktober 2020 kl.1100-2100.

Det vil bli foredrag av Einar Niemi, Morten Jentoft, Jukka Nyyssänen m.fl. samt intervju og diskusjon med norske og finske tidsvitner.

Moderatorer vil være Steinar Wikan og Knut Kristoffersen.

Grunnet korona-situasjonen vil det bli begrenset antall plasser og historielagenes medlemmer vil bli prioritert.

Påmeldingsavgift er kr.500 for medlemmer og kr.700 for ikke-medlemmer og inkluderer lunsj, middag og kaffe. Mulighet for overnatting.

Program er lagt ut på historielagets hjemmeside www.svhist.no og facebook.

Påmelding innen 01.10. til buen9@online.no eller mob. 41126554.

NIBIO’s besøkssenter, Svanvik, 27.oktober 2020.

1100-1230      -           Oppmøte og lunsj

1230-1330      -           Det storpolitiske grunnlaget for den finske korridor til ishavet.

                                    (Morten Jentoft)

1330-1430      -           Samfunnssituasjonen i området 1920-1930, 2.generasjons erindringer.
                                    Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Nasjonalitetsbytte uten forviklinger?

·         En ny «aggressiv» nabo i øst.

·         Lokal/regional dokumentasjon/kulturminner.

·         Hva har tidsvitner/foreldrene/eldre slektninger fortalt.

1430-1445      -           Pause

1445-1545      -           «Petsamo – 1920-1944 – en norsk verkebyll».

                                    (Einar Niemi)

1545-1645      -           Praktisk sameksistens på tvers av grensen 1930-1939.

Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Økonomiske kriseår.

·         Kulturelt og sosialt samkvem.

·         Skogsdrift, fiske, handel, turisme og annen virksomhet.

·         Nikkelutvinning ved Salmijärvi startet i 1934.

1645-1730      -           1939-1944: Vinterkrigen, fortsettelseskrigen, frigjøring og forvisning.

·         Foredrag

·         Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

1730-1900      -           Avslutning med middag og kaffe

1900-2030      -           Foredrag – «Finsk vitenskapelig virksomhet i Petsamo – innlemming av

                                    skoltesamisk kultur og samfunn i det finske felleskap».

                                    (Jukka Kalervo Nyyssönen)

 

Tidsvitner/2.generasjons tidsvitner:

Alf Rafaelsen, Agnes Pauline Ackermann, Bjarne Valtteri Hirsivaara, Ragnar Dahl, Evelyn Olsen Lid, Odd Emanuelsen, Hilja Mäläskä, Irja Jefremoff … ++


tirsdag 19. mai 2020

Årsmøte 3. juni kl 1800 på Pensjonistenes hus.

Årsmøte 2019

for

Sør-Varanger historielag.3.juni 2020 kl.18.00 på Pensjonisten.Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2020.

7.   Valg.

19.05.2020

1.      Godkjenning av innkalling og sakslisteVedtak:          2.      Valg av ordstyrer og referent      Ordstyrer        -          

      Referent          -          3.      Årsberetning for 20193.1              Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:


Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann, Jon Bertelsen og Magne Nordlie. Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.3.2              Medlemstallet.                                                                                                      Medlemstallet ved slutten av perioden ble ca. 100, 50 flere enn året før.3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2019 hatt 10 styremøter og ett medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 85 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Planlegging av 75-års jubiléet for frigjøringa av Sør-Varanger 25.oktober.

o   150-års jubiléet for kong Oscars kapell i Grense-Jakobselv 29.september.

o   Samefestivalen 11.-16.mars.

o   Minnebauta over Savio & Must. KVR deltar i prosjektgruppa.

o   Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger.

o   Nyutgivelse av Sør-Varangerbok nr.3 – Kirkenes under 2.verdenskrig.

o   Tildeling av minnemedaljer for krigsdeltakelse.

o   Nyutgivelse av Fangeleirboka av Siira/Kosnes.

o   Nyutgivelse av Sør-Varangerbok nr.4 – Gjenreising og den kalde krigen.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget

o   SMS-varsling til medlemmer ved aktiviteter i regi av historielaget.

o   SVK’s policy ifm. skilting av minnesmerker.

o   Høring kommunedelplan «Byplan Kirkenes»

o   Forespørsel om guiding og formidling for Hurtigruten

o   Lokalhistorisk fond.

o   Tidsvitner til «I godstolen …», Transborder Café, NRK fra Ofelas Arena.

o   Utstilling «Den kalde krigen» på Grenselandmuséet i oktober 2019.

o   Varanger Årbok 2019 – «Varanger opp av asken», distribusjon/salg.

o   Landslaget for lokalhistorie.

o   Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art.

o   Finnmark Internasjonale litteraturfestival, Kirkenes 28.-31.10.2020.

o   Aktivitetsplanen.3.4              Møter, konferanser, boklanseringer

·         Det er avholdt samarbeidsmøter med Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger bibliotek og Grenselandmuséet.

·         04.02.: Møte med NRK Troms angående programserie om «Den kalde krigen».

·         27.02.: Årsmøte i Varanger Årbok.

·         10.04.: Kulturarv og mobilisering, seminar i Vadsø i regi av FFK (KK).

·         18.06.: Dugnad – minnelund for partisanhjelperne på Langøra.

·         02.08.: Boktorg på biblioteket under Kirkenesdagene.

·         11.09.: Boktorg på fritidsmessa i Barentshallen.

·         13.09.: Besøk fra Orknøyene – foredrag og sang.

·         29.09.: Jubileumsgudstjeneste i Kong Oscar II kirke i Grense Jakobselv.

·         Leder og Ingse er medlem av arbeidsgruppa for samefestivalen – 4 møter.

·         Leder var medlem av arbeidsgruppa for frigjøringsjubiléet – 10 møter.

·         Bokgave – Sør-Varangerbøkene gitt til skolene i kommunen

·         16.10.: Medlemsmøte (16) på Grenselandmuséet – «Frigjøringa og gjenreising».

·         17.10.: Åpning av utstilling på Grenselandmuséet – «Den kalde krigen» (GR)

·         23.-24.10.: Historiekonferansen ifm. jubiléet (FFK).

o   Historielaget og BI hadde boksalg under konferansen.

·         25.10.: Avduking av minnetavle over partisanhjelperne i Langøra.

·         09.11.: Barentsmessa – bok-/salgsstand.

·         05.12.: Varanger Årbok 2019 – 5 forfattere presenterer sine artikler.

·         Møter med historielagets redaksjonsmedlemmer i Varanger Årbok.

·         Leder har deltatt på 2 møter i samarbeidsforumet for historielag i Øst-Finnmark.3.5              Foredrag

·         29.01.: «I godstolen med Ragnar Dahl» – ca. 40 deltakere.

·         26.02.: «I godstolen med Kåre Kristensen» – ca. 85 deltakere.

·         11.03.: «Samiske sagn fra Sør-Varanger» v/Harald Sunde – ca. 20 deltakere.

·         14.03.: «Must og Savio til sydpolen» v/Olaug Gamnes – ca. 35 deltakere.

·         14.03.: «I godstolen med Are og Arnulf Nilsen» – historier fra samebygda Bugøyfjord – ca. 40 deltakere.

·         28.05.: Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv v/Sigbjørn Sildnes, SVB.

·         24.06.: Guiding av familien til GSV’s første garnisonssjef v/Harald Enebakk.

·         11.08.: «Sagbruk ved Pasvikelvas utløp», Elvenes helselag (KK)

·         02.10.: «Teksting» av russisk film fra frigjøringa, Pensjonisten.

·         03.10.: Introduksjonsprogram for flyktninger - presentasjon av S-V’s historie.

·         14.-16.10.: Partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell – mellomtrinnet.

·         16.10.: «Under en steinhimmel» - samtale med Jostein Eliassen, Eurora kino.

·         25.10.: «Kvinner og krig», frigjøringskaféen på Samfunnshuset, Dr. Ruth Sindt.

·         26.-27.10.: Presentasjon av utstillinga "Kald krig - skult tjeneste" (GR)

·         30.11.: «Bestemors og bestefars krig» v/Trygg Hølvold – ca.120 deltakere.

3.6              Turer

·         01.09.: Guidet tur til de sjøsamiske tuftene på Latnæringen og til Bugøynes.

·         27.10.: Busstur til krigsminnesmerker m/minnegudstjeneste i Svanvik kapell.3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2019-utgaven hele 423 sider, med stiv perm og med tema «Varanger opp av asken».

·         Tema for 2020-utgaven er: «Nye tider i Varanger», frist for bidrag er 01.09.2020.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Kartlegging av S-V historielags historie innsendt.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Landsmøtet ble avholdt 24.-26.05. i Alta, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, de fleste i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2019: Bevaring av Utnes tollstasjon på Svanvik og Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

·         Årsmøte avholdt 2.mars 2019 i Varangerbotn, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 24.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Vi fikk kr. 10.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Det er søkt om kr. 20.000 i støtte fra Landslaget for nyutgivelse av S-V bok nr.4.

·         Vi har fått kr. 15.000 i støtte fra Varanger Kraft-fondet til nyutgivelse av bok 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

o   Vi fikk også kr. 5.000 til kommunikasjonsmidler mot skoler.4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2019:

o   Inntekter:                         kr. 100.606,17

o   Driftskostnader:               kr. 154.584,66

o   Resultat:                           kr. ÷53.978,49

o   Beholdning drift               kr.   55.907,00

o   Beholdning fond:              kr. 332.362,76·         Beholdningen er redusert fra 2018 til 2019 tilsvarende resultat 2019.

·         Største inntektspost er kr. 24.000 fra SVK – kulturmidler.

·         Største utgiftspost er kr. 35.663 for opptrykk av S-V bok nr.3 – 2.verdenskrig.5.      Innkomne saker

           

            Ingen.

           

Ref. aktivitetsplanen for 2020.6.      Fastsettelse av kontingent for 2020            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem7.      ValgValgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Sissel Wollmann         -           1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           2 år

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           ikke på valg

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordlie           -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin Danielsen (forslag)Valgkomité 2020:                   Årsmøtet bestemmer.

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2019Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Ingen har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2019.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 332.362,76.

Dette er en reduksjon på kr. 88.102,80 fra 2018, men regnskapsmessig overføres

kr. 17.637,24 fra driftskonto for å opprettholde fondets saldo på kr. 350.000.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet ble benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.Det er foreslått utdeling av 2 stipend á kr. 10.000 til lokalhistoriske prosjekter i 2020, men styret har valgt å avvente evt. utlysning i påvente av økonomisk status/tilskudd.

onsdag 30. oktober 2019

Bestemor – og bestefars krig(er); 14 fødsler, Industrialisering, klassekamp og krig.

Ved Trygg Hølvold på Sør-Varanger bibliotek lørdag 30.november kl.1300.


Den første industrigenerasjonen på Kirkenes opplevde flere tiår med store utfordringer, og kun noen få år med velstand før krigen raserte alt de hadde bygget opp.


Med historier fra besteforeldrenes liv ønsker Trygg å formidle hvordan utfordringene og motsetningene kunne oppleves på det personlige plan.  Sentralt i hans fortelling står bestemoren Anna og hennes opplevelser gjennom 40 år, inntil krigen tappet henne for hennes siste krefter.