torsdag 5. september 2019

KULTURKVELD OM ORKNØYENE


Velkommen til Grenselandmuseet FREDAG 13. SEPTEMBER kl. 19.00
Konsert med Teenie og Michael Harcus. De er fra øya Westray nord på Orknøyene. De fremfører egne og andres låter innen ulike musikkstiler som country, ballade, pop, gospel og tradisjonelle folkemelodier.
KARIN FLATØY SVARSTAD, leder av Sommerakademiet, vil vise lysbilder og forteller fra sine mange besøk til øygruppen som engang var en del av Norge.
ROBERT GRAHAM MABEN har vært turistvert i mange år og vil fortelle om øya Westray, ofte omtalt som Dronningen av Orknøyene. Folk er stolte av sin herkomst som slekt med bosettere fra Norge.
Det blir god gammeldags basar når gjestene byr på «raffels» som det heter på øyene og med gevinster fra Orknøyene. Og med litt smaksprøver i tillegg, er dette en god mulighet til å bli kjent med våre gode naboer i Vest.
INNGANG kr. 150,-
ARRANGØR: Folkeakademiet, Hålogaland.

mandag 19. august 2019

Sør-Varanger historielag deltar på Fritidsmessa i Barentshallen 11.09.


  • Messa begynner kl. 15.30 og varer til kl. 18.30.  
  • Det blir kafé under hele arrangementet med mulighet for å kjøpe seg både middag, kaffe og kaker.


tirsdag 13. august 2019

Minnesmarkering på Skytterhusfjellet søndag 18. august kl 17.


Den 18. august 1943 ble elleve partisanhjelpere fra Vardø, Persfjord, Kongsfjord og Berlevåg brutalt slått i hjel ved Skytterhusfjellet utenfor Kirkenes.
Sør-Varanger historielag vil søndag 18. august 2019 kl 17 markere hendelsen.
Alle er hjertelig velkommen!

tirsdag 30. juli 2019

Lokalhistorisk boksalg under Kirkenes-dagene


Sør-Varanger Historielag vil under Kirkenes-dagene stå for salg av lokalhistoriske bøker i første etasje på Biblioteket. Historielaget selger bøker av egen produksjon, fra Grenselandmuseet og fra andre lokale utgivere fredag 2/8 kl 12-17 og lørdag 3/8 kl 10-13.
Har du hull i din lokalhistoriske boksamling så er dette tid og sted for å få fylt opp! Alle med interesse for lokalhistorie ønskes hjertelig velkommen til en prat og til handel!

torsdag 20. juni 2019

Latnæringen/Bugøynes søndag 1. september
Deltakerne kjører dit i egne biler. De som ikke har bil, sier fra, så sørger vi for at dere får sitte på med noen!!


  • Kl 11.00 Vi møtes ved stien ned til Latnæringen. Den går ned like etter at man har passert Byluft når vi kommer fra øst og like før når vi kommer vest fra. Se kart. Vi vil også sette opp skilt ved veien og dere vil se oss.
  • Øystein Nilsen fra Nesseby guider oss og forteller. Det er ca 25 min. å gå hver vei. Ta med gode klær og sko og litt mat/drikke. 
  • Ca. Kl 13.00 Vi drar videre til Bugøynes. Det ta ca 30 minutter. Der spiser vi god lunsj på Bistroen
  • Ca Kl 14.30          Elsa Haldorsen guider oss rundt i Bugøynes, der vi særlig ser på de eldre bygninger
  • ca 15.30–16.00  Turen avsluttes.                                

Informasjon om Latnæringen følger vedlagt. Jeg regner med at Bugøynes er atskillig mer kjent, men kan legge til følgende:  

Bugøynes er i dag eneste fiskevær i Sør-Varanger kommune i Finnmark, bosatt fra 1600-tallet. Bugøynes kalles også gjerne Lille-Finland (Pikku-Suomi). Bugøynes er ett av få steder som unngikk å bli nedbrent av tyske soldater da de trakk seg tilbake fra Nord-Troms og Finnmark. Stedet er derfor preget av tett trehusbebyggelse.

Vadsø historielag og Sør-Varanger historielag er medarrangører.Turen koster kr 400 inkludert lunsj på Bygøynes. Påmelding innen 10. august til undertegnede.

Vennlig hilsen

Sigrid Skarstein

StyrelederSigrid.Skarstein@varangermuseum.no


Finnmark avdeling

Grensen 1

9800 VADSØ

Tlf 40 46 29 57

www.fortidsminneforeningen.no

onsdag 12. juni 2019

Aktivitetsplan for Sør-Varanger historielag 2019 – pr. 04.06.2019


              

Tidsrom
Aktivitet
Temaer
Note
09.01.
Styremøte


15.01.
Planleggingsmøte frigjøringsjubileet

Basen
22.01.
«I godstolen med Kåre Kristensen»
Livet ved en grense
Utsatt
29.01.
«I godstolen med Ragnar Dahl»
Grense-Jakobselv
Rolf R
31.01.
Samefestivalen, arbeidsgruppa

KK
04.02.
Møte med NRK v/Mari Knudtsen
«Den kalde krigen»

18.02.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
20.02.
Styremøte


26.02.
Samefestivalen, arbeidsgruppa

Basen
26.02.
«I godstolen med Kåre Kristensen»
Livet ved en grense
KK
27.02.
Årsmøte i «Varanger Årbok»                           
Vadsø
KK,KW
02.03.
Årsmøte i fortidsminneforeningen
Varangerbotn

11.-17.03.
Samefestivalen


11.03.
Foredrag, Harald Sunde
Samiske sagn fra Sør-Varanger
SVB
14.03.
Foredrag, Olaug Gamnes
Must og Savio til Sydpolen
SVB
14.03.
«I godstolen med…» - Are og Arnulf Nilsen
Samebygda Bugøyfjord
SVB
07.03.
Styremøte
Årsmøtesaker/kunngjøring

15.03.
Søknadsfrist Landslaget
Prosjekter mot skolen

18.03.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
27.03.
Årsmøte
Grenselandmuséet. Foredrag?

30.04.
«I godstolen med Evelyn Olsen Lid»

KVR
20.04.
Frist søknad kulturmidler


23.04.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
24.04.
Styremøte


20.05.
Planleggingsmøte frigjøringsjubiléet

Basen
21.05.
Tur/foredrag
Trifonhula/Elvenesparken ?

22.05.
STYREMØTE


31.05.
Foredrag v/Sigbjørn Sildnes på biblioteket
Kong Oscar II kapell – 150 år

04.06.
Samarbeidsforum, Øst-Finnmark
Varangerbotn

12.06.
STYREMØTE

Basen
31.07.
Foredrag om gamle sagbruk
Elvenesparken
KKr
25.08.
Tur/foredrag ???
Rødberget torpedobatteri

01.09.
Tur til Latnæringen og Bugøynes
Fortidsminner

03.09.
Foredrag - flyvrak fra 2.verdenskrig
Yngve Grønvik
Bibl.
13.09.
Besøk fra Orkenøyene
Foredrag, musikk
GLM
Sept.
Ekskursjon til Litza/Finland ???
Jubileumskomitéen

04.09.
STYREMØTE

Basen
29.09.
150-års jubileum for Kong Oscar II kapell
Grense-Jakobselv - gudstjeneste

Okt-nov
Utstilling Grenselandmuséet
«Den kalde krigen»
GR
08.10.
«I godstolen med …»
Krigshistorie

16.10.
STYREMØTE

Basen
23.10.
Historiekonferanse v/FFK
Krigshistorien

24.10.
Historiekonferanse v/FFK
Politikk ved en grense

25.10.
Frigjøringsdagen
Avduking av minneplate

27.10.
Minnemarkeringer – Skytterhusfjellet,
Elvenes og Svanvik
svhist
05.11.
Samarbeidsforum, Øst-Finnmark
Varangerbotn

20.11.
STYREMØTE

Basen

REFERAT fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 24.april 2019 kl.1800 på «Basen».
Tilstede:          Sissel Wollmann, Knut Wisløff, Gunnar Reinholdtsen, Liv-Toril Labahå, Kjell Vidar Ryeng, Ingse Wollmann.Forfall:            Jon Bertelsen, Magne Nordlie.

           Saksliste:25/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 07.03.2019.

                       

Vedtak:            Referatet godkjent.26/19  -           Konstituering av styret.                        Vedtak:            Nestleder – Kjell Vidar Ryeng, for øvrig ingen endring.27/19  -           Frigjøringsjubiléet – henvendelse fra NRK.·         Kan historielaget bidra med bilder fra krigstiden?

·         Historielagets bidrag til et 2-3 timers direktesendt TV-program om krigen og frigjøringa?

·         Strategi – krigsminner, hva var spesielt for Sør-Varanger?

·         Kontaktgruppe – Knut Wisløff, Harald Sunde, Rune Ratio.Vedtak:            Historielaget bidrar med tilgjengelig billeddokumentasjon.

Liste over tidsvitner er presentert NRK.

Historielaget anbefaler overfor NRK at det opprettes en kontaktgruppe med lokalhistorisk kompetanse, som kan bistå i planleggingen av programmet.         28/19  -           Minneplate ++ på Signalhøyden ved Langøra.                        Harald Sunde organiserer dette og ber om bistand fra historielaget ved behov.Vedtak:            Harald har utarbeidet tekst til minneplaten og informasjons-tavlen og kvalitetssikret denne med leder i historielagets + + .

                        Leder følger opp med Harald. 29/19  -           «Sør-Varanger under 2.verdenskrig»                        Eivind Kosnes har levert kommentarer/ny informasjon angående fangeleirene.

                        Avventer korreksjoner fra Rune Rautio.

                        Når dette er på plass bes DHT iverksette nytt opptrykk av 200 eks.Vedtak:            Når pris og Rune Rautios korreksjoner/kommentarer foreligger iverksettes nytt opptrykk av 200 eks.

                        DHT har «vasket» manus ihht. dagens standard.30/19  -           Fangeleirene i Sør-Varanger under 2.verdenskrig.                        Eivind Kosnes har levert tillegg til dette heftet.

                        Skal vi trykke opp ny utgave av heftet, og evt. hvor mange eksemplarer?

                        DHT anbefaler min. 100 eks.Vedtak:            Historielaget ber DHT om pris på 100 eksemplarer av fangeleir-heftet. Avgjørelse tas når pris foreligger.31/19  -           «Fritt ord» - tilskudd til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøte med                   tema 2. verdenskrig – samarbeidsprosjekt med biblioteket?Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og debatt med utgangs-punkt i norsk og utenlandsk sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier om krig.


Vedtak:            Historielaget er positivt til et slikt samarbeid, og har tatt kontakt med UIT for mulige kandidater til foredrag.

                                               Avventer nærmere detaljer fra biblioteket og evt. svar fra UIT.32/19  -           «Kirkenesdagene» 1.-4.august.                        Skal historielaget delta?Vedtak:            Historielaget tar kontakt med biblioteket og spør om det er mulig å arrangere et «bokverksted» for lokalhistorie i 1.etasje på biblioteket under Kirkenesdagene?

Dette kunne være et samarbeid mellom biblioteket, Grenseland-muséet, historielaget og evt. forfattere med presentasjon av bøker med lokalhistorisk tema for salg eller utlån.

Vi kan kanskje invitere andre f.eks. Geir Wollmann med bøkene «Hvem var hvor».                  33/19  -           Aktivitetskalenderen                        Status på aktivitetskalenderen ble presentert.

Historielaget bør fokusere på gjenreisingstiden etter at frigjørings-jubiléet er gjennomført.

                       

34/19  -           Orienteringssaker

·         Kr. 10.000 i støtte fra «Den kulturelle spaserstokk», overføre etter rapportering av aktiviteter.

·         Avslag på støtte fra Landslaget – «Lokalhistorie i skolesekken»

·         Varanger Kraft Fondet – søknadsfrist september 2019.


o    Foreløpig program presentert.

o    Minnemarkering på Signalhøyden kl.1200.

o    Komitéen etterlyser forslag til kulturelle aktiviteter for HMK etter hoved-arrangement på torget fram til avreise.

§  Møte den russiske befolkningen i Sør-Varanger.

§  Besøke Andersgrotta.

§  Møte frivillige fra Sør-Varanger som meldte seg til militærtjeneste.

§  Møte Norges «yngste» soldat – Alf Rafaelsen.

§  Besøke Østsamisk museum i Neiden.

o    Jonas Karlsbakk er pressekontakt for jubiléet

·         Krigsminneplan for Sør-Varanger kommune (SVK)

o    Ingen initiativ fra SVK.

o    Storfjords temaplan konvertert til Word.

·         Varanger Årbok, årsmøtet 27.februar.

o    Årets tema: «Varanger opp av asken – gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising» - forslag fra KW om bidrag.

·         «Den kalde krigen» - utstilling på Grenselandmuséet oktober-november 2019.

o    Gunnar forventer en utstillingsplan på plass i løpet av juni.

o    E-tjenestens utstilling på Akershus presentert.

o    Evt. kostnader som tilfaller historielaget behandles etter hvert.

·         «Kulturarv og mobilisering» - seminar i Vadsø 10.-11.april.

o    Kortfattet referat kommer senere.

·         Samarbeid med turlaget 2019.

o    Vårt foreløpige repertoar er Trifonhula og Namdalen, nye (?):

§  Flyvrak – Sagvannet, Flymyra, Sandnesdalen, Kosin …

(Yngve Grønvik)

§  Fangeleirer langs Tårnetveien (Eivind Kosnes)

§  Toppenfjellet

·         «Hvordan bygge og bevare?» - byggesaksbehandling i kommunene.

o    Hvordan bygger og bevarer vi på en god måte?

o    Hvordan tar vi vare på verdiene?

o    Hva sier lovverket, hvordan gjør kommunen det, hvor finnes kompetansen og finnes det finansieringsmuligheter?

o    Grenselandmuséet 15.mai 2019 kl.0930-1715 v/Riksantikvaren.

o    Påmelding innen 8.mai via www.riksantikvaren.no

·         Fotografisk arkiv av aktivitetskalenderen?

o    Fotoklubben vil kunne bistå ved etablering av fotografisk arkiv.

                       Neste styremøte onsdag 22.mai 2019.