søndag 6. september 2020

100-ÅRS MARKERING FOR DEN FINSKE KORRIDOR PETSAMO 1920-1944

I anledning 100-års markering av opprettelsen av den finske korridor til Ishavet vil Sør-Varanger historielag i samarbeid med Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark arrangere et seminar på NIBIO Svanhovd tirsdag 27.oktober 2020 kl.1100-2100.

Det vil bli foredrag av Einar Niemi, Morten Jentoft, Jukka Nyyssänen m.fl. samt intervju og diskusjon med norske og finske tidsvitner.

Moderatorer vil være Steinar Wikan og Knut Kristoffersen.

Grunnet korona-situasjonen vil det bli begrenset antall plasser og historielagenes medlemmer vil bli prioritert.

Påmeldingsavgift er kr.500 for medlemmer og kr.700 for ikke-medlemmer og inkluderer lunsj, middag og kaffe. Mulighet for overnatting.

Program er lagt ut på historielagets hjemmeside www.svhist.no og facebook.

Påmelding innen 01.10. til buen9@online.no eller mob. 41126554.

NIBIO’s besøkssenter, Svanvik, 27.oktober 2020.

1100-1230      -           Oppmøte og lunsj

1230-1330      -           Det storpolitiske grunnlaget for den finske korridor til ishavet.

                                    (Morten Jentoft)

1330-1430      -           Samfunnssituasjonen i området 1920-1930, 2.generasjons erindringer.
                                    Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Nasjonalitetsbytte uten forviklinger?

·         En ny «aggressiv» nabo i øst.

·         Lokal/regional dokumentasjon/kulturminner.

·         Hva har tidsvitner/foreldrene/eldre slektninger fortalt.

1430-1445      -           Pause

1445-1545      -           «Petsamo – 1920-1944 – en norsk verkebyll».

                                    (Einar Niemi)

1545-1645      -           Praktisk sameksistens på tvers av grensen 1930-1939.

Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

·         Økonomiske kriseår.

·         Kulturelt og sosialt samkvem.

·         Skogsdrift, fiske, handel, turisme og annen virksomhet.

·         Nikkelutvinning ved Salmijärvi startet i 1934.

1645-1730      -           1939-1944: Vinterkrigen, fortsettelseskrigen, frigjøring og forvisning.

·         Foredrag

·         Tidsvitner intervjues/forteller.

Moderator: Steinar Wikan, Knut Kristoffersen

1730-1900      -           Avslutning med middag og kaffe

1900-2030      -           Foredrag – «Finsk vitenskapelig virksomhet i Petsamo – innlemming av

                                    skoltesamisk kultur og samfunn i det finske felleskap».

                                    (Jukka Kalervo Nyyssönen)

 

Tidsvitner/2.generasjons tidsvitner:

Alf Rafaelsen, Agnes Pauline Ackermann, Bjarne Valtteri Hirsivaara, Ragnar Dahl, Evelyn Olsen Lid, Odd Emanuelsen, Hilja Mäläskä, Irja Jefremoff … ++