lørdag 6. mai 2017

Utlysning av fondsmidler 2017.Sør-Varanger historielag vil tildele fondsmidler  til prosjekt som fremmer vår lokalhistorie. Søknadsrammen er kr.25.000,-
Prosjektsøknad med definerte målbeskrivelse, budsjett, framdriftsplan etc. må være oss i hende 5.juni.
Fondsvedtekter: Se til høyre på hjemmesida under "Vedtekter".
Sør-Varanger Historielag, postboks 386, 9915 Kirkenes.