mandag 20. mars 2017

Årsberetning for perioden 17. mars til 27. mars 2017


1)     Styret.
Styret har i perioden bestått av
Leder:                                   Kjell Vidar Ryeng.
Nestleder:                            Rune Rautio.
Sekretær:                             Karin Johnsen.
Økonomiansvarlig:             Sissel Wollmann.
Styremedlem:                     Harald Sunde.
Varamedlemmer:               Jon Gaska, Ingvild Halvorsen og Bodil Bugge Pedersen.

Valgkomité: Nils Edvard Olsen, Mattis Persen og Marit Wøhni.

2)     Medlemstall.
Medlemstallet i 2016 var på 43 betalende medlemmer mot 67 året før. Økonomiansvarlig har sammen med leder hatt datakollaps, noe som har skapt en del problemer. Følgelig kan det være noen som ikke er blitt krevd for kontingent. Gledelig er det også at noen nye er kommet i tillegg. Purringer på utestående kontingent for 2016 er gjort.

3)     Styrets arbeid.
Styret har i perioden hatt seks styremøter, et fondsmøte, og et info-møte i forbindelse med web-prosjektet. Til sammen er det behandlet 53 saker.
En gjenganger har vært web-prosjektet og mye tid er blitt brukt for å komme i mål. Takket være vårt nye medlem: Gunnar S. Kollstrøm og styremedlem Harald Sunde kan historielaget i dag si å være godt i gang med utarbeidelse av sidene. Vi håper at web- sidene skal være et info-redskap for våre medlemmer, samtidig også en kunnskapsbase som kommer hele den historie interesserte befolkningen til gode.

Også dette året har historielaget fått henvendelser fra fjern og nær om personer tilknytning den 2. verdenskrig. Historielaget har ikke greid å tilfredsstille forventningene med henhold til nye opplysninger. Mye tyder på at tiden fra nå og utover som ikke er nedskrevet er blir borte for alltid. Men fortsatt er det personer som skriver bøker fra tidsrommet 1930 og opp mot 1945/46. Leder tok imot utfordringen fra forfatter Bendik Os og holdt et foredrag på biblioteket over hans bestefar Edvard Os som var oberstløytnant her i Kirkenes fra 1934 og ut til sommeren 1940. Os var en kontroversiell, underfundig, overraskende og imponerende eksemplar av en nordfjording som kombinerte kampen for landsmålet og hans militære hverdag. Etterretningsrapporter som er gjengitt i hans biografi preges av landsmål skrevet i prosa stil. Dette igjen kan være underholdende lesning. 
Et større forskingsprosjekt i regi av UiT er nå i gang med å forske på den 2.verdenskrig. Prosjektet har fått ganske mye penger ca. 40 mill. kr. og er Norges største krigsprosjekt. Allerede nå er det gitt signaler på at historien fra tidsepoken kan bli forandret. Dette vil stå i skarp kontrast til det arbeide som forsvarsdepartementet har gjort med hensyn til krigsmedaljesaken, der ingen av de over 1300 forslagene ble tildelt krigsmedaljer. Til gjengjeld er det skrevet en bok av Kjetil Henriksen, Sindre Weber og Eirik Brazier om norske krigsdekorasjoner med en prislapp på over 1.mill. kr, (for innsats under den andre verdenskrig) En hurtig gjennomgang av boken viser at det som skal være fakta er feil. Denne hendelsen har skapt mye harme og mange føler seg krenket. Følgelig har man åpnet gamle sår, også til de som har arvet krigen.
Harald Sunde og Kjell Vidar Ryeng har i denne anledning markert seg i media der man finner saken ganske provoserende.

4) Aktiviteter.
Styret i historielaget har prøvd å legge listen litt høyere enn i 2016. Dette har vi ikke lykkes med. En gruppe av iherdige sjeler har holdt på med slektsgransking. På sikt burde vi få dette arbeidet mer i formelle former, slik at vi kommer under voksenopplæringsloven med de plikter og rettigheter dette medfører.              
Også i år ble det arrangert tur til Russland/Nikkel i anledning frigjøringsdagen, den 9 mai med 19 deltakere. Været var ikke av de helt sommerlige, men på russisk vis ble markeringsdagen gjennomført.
Under Kirkenesdagene hadde historielaget stand med salg av historielagets bøker som hovedaktivitet. Målet var å selge ut halvparten lagret til rimelige priser. Mange kjøpte bøker av oss og vi fikk inn netto kr. 8.145,-. omtrent halvpart av det vi hadde håpet på. Kanskje hadde vi solgt flere bøker dersom vi hadde hatt boka fra krigstiden. Dette er en sak det nye styret må ta stilling til.                                  
Det må også nevnes at Harald Sunde har hatt presentasjons av sitt historiebokprosjekt om Stopp dødsskyene under Kirkenesdagene, en bok som ble godt mottatt. Vigdis Våvang fikk også god publisitet under bibliotek uka med sin bok: Nennes dagbøker, telefondamen i Kirkenes under krigen.                               
Alf Salangi presenterte sin bok 13. desember på biblioteket under tittelen: Bugøynes-Pykeijä 1940-1980, et viktig bidrag til lokalhistorien.
Alle de overnevnte er medlemmer i historielaget med godt planlagte prosjekter, solid gjennomføring og kvalitetssikring.


5) Økonomi.
Økonomien i historielaget er rimelig bra, men laget trenger mer kapital for å ha aktiviteter med kvalitet. Styret har i denne perioden vært meget forsiktig med forbruket. I 2016 ble det ikke søkt på kulturmidler. I 2017 er en slik søknad fremmet på kr. 30.000,-. (søkerfrist 15 mars) I tillegg er det fremmet en søknad på kr. 19.000,- i anledning av «Den kulturelle spaserstokken. « Hovedmål med søknaden er å markere Finlands 100-års jubileum. Arrangementet er ment å gjøre sammen med Norsk/Finsk forening.
Historielaget besitter et stort laget av bøker som i verdi er på ca. kr. 400.000,-. Dette er i realiteten død kapital som ikke kommer historielaget til gode. At historielaget greide å selge så få bøker ut av lagret under kirkenesdagene
støtter bare påstanden.

6)  Varanger Årbok og Fortidsminneforeningen.
Varanger årbok hadde sitt årsmøte i Vardø, den 9/3. Ingen i styret hadde anledning til å delta. Styret ledes av Trygg Jakola med Arne Wikan og Ingvild Halvorsen som medlemmer i komiteen. Årboka selger rimelig bra og dette året blir det ikke tildelt midler fra fondet.
Sør-Varanger historielag er medlem av fortidsminneforeningen som ledes av Sigrid Skarstein. Foreningen har planer å arrangere en lengere studietur til Valamo i Russland. Videre ønsker foreningen å ha bedre samarbeid med historielaget og da med tanke på bevaring av fortidsminner i kommunen et arbeide som viser seg ikke å bli prioritert høyt nok av bl.a. de kommunale myndigheter. Spørsmålet er om det i regi av historielaget burde opprettes et eget utvalg som kun jobber med denne problematikken.


Kirkenes, den 20/3-2016.Kjell Vidar Ryeng.