onsdag 10. november 2021

Lørdagsseminar: Partisanene i Nord-Norge under andre verdenskrig 27. november 2021.

 

UiT Norges arktiske universitet

Barentsinstituttet

  Lørdagsseminar


Partisanene i Nord-Norge

under andre verdenskrig

 

27. november 2021, 12.00-14.30

Grenselandmuseet, Kirkenes

 

 12.00-12.10       Velkomsthilsen og innledning

                            Bjarge Schwenke Fors, direktør ved Barentsinstituttet, UiT                             Norges arktiske universitet

                            Victoria V. Tevlina,     professor i historie,                                                         Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet

 

12.10-12.30       Harald Gunnar Sunde, lokalhistoriker og forfatter (Kirkenes) 

                        Om innholdet i boka «I partisanenes fotspor», Bealljecohkka Innovation(Kirkenes, 2019)    

 

12.30-12.50       Synnøve Fotland Eikevik, avdelingsleder / konservator, Varanger museum/avd. Kiberg Museum (Vardø)

Kvinnelige partisaner og deres liv etter andre verdenskrig i Finnmark. Museets rolle i bevaringen av krigsminner

 

12.50-13.10       Nikolay Korostel, entusiast (Kirkenes)

I krigens spor med metalldetektor

 

13.10-13.30       Kaffepause

 

13.30-14.15       Samtale med partisanfamilier

 

Ordstyrer:           Harald Gunnar Sunde 

 

Deltakere i samtalen:

·       Karl-Fredrik Figenschou

·       Ranvei Sneve

·       Jakob Mikkelsen

·       Steinar Borch Jensen

 

14.15-14.30        Spørsmål og avslutning

 

14.45-15.30       Visning av Dagny Loe film

 

 

Gratis inngang til museet og seminaret, samt lett bevertning.

 

Velkommen!