mandag 26. oktober 2020

Avduking av kulturminne er utsatt - tidspunkt blir bestemt seinere.

 

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe denne flere tonn tunge malmsteinen foran Stortinget i Oslo i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. 


Foto: Odd Harald Kvammen. 

Fagforeningene ved Sydvaranger og et samlet lokalsamfunn hadde i lang tid kjempet for å opprettholde gruvevirksomheten. Våren 1985 ble det gjennomført en 5 uker lang aksjon mot regjeringa sitt vedtak om å stanse gråbergbrytinga på Østmalmen. En stans i klargjøring av malmressursene ville føre til en akutt stans i all produksjon ved bedriften allerede i 1987.

Malmsteinen representerer en viktig del av arbeiderkulturen i kommunen. Den er et symbol på den langvarige kampen Grubeforeningen Nordens Klippe og andre ansatte førte for å opprettholde gruvevirksomheten og dermed arbeidsplassene og bosetting i kommunen. 

Malmsteinen ble fjernet av Oslo-politiet, fraktet tilbake og plassert ved den gamle hovedinngangen til Sydvarangers område i Kirkenes. Etter noen år ble stålplaten stjålet og malmsteinen fjernet. Den er nå gjenfunnet og en ny stålplate med den originale teksten er sveiset av den samme personen som gjorde det i 1986. 

Kulturminnet er dermed gjenskapt og plassert ved Grenselandmuseet i Kirkenes av tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe. 


Foto: Per Kristian Olsen, Sør-Varanger avis. 

Det planlegges å gjennomføre en ny avduking av malmsteinen og overføre den til Grenselandmuseet, som vil overta ansvaret for dette historiske kulturminnet. Det vil bli taler, appeller og kulturelle innslag. 

Vi håper mange i lokalsamfunnet møter opp og deltar i markeringen. Ikke bare tidligere medlemmer av Grubeforeningen Nordens Klippe og de andre fagforeningene ved bedriften, som NFATF og HK, men alle som støttet kampen eller som nå vil hedre de ansattes kamp for arbeidsplassene og bosettinga i Sør-Varanger. 

Arrangementskomiteen
Charles Mortensen, Halle Mikkelborg og Stein Larsen
(Tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe)


Foto: Sør-Varanger avis. 

Program:

Konferansier: Knut Kristoffersen, leder i Sør-Varanger historielag

 •  Trommemarsjer - Bjørnevatn Trommekorps 
 •  Sangkoret Crescendo - Sør-Varanger sangen
 •  Åpning - Faneborg Nordens Klippe
 •  Appell ved Trond Hansen - historiker
 •  Sangkoret Crescendo - Ta stilling til hvem du er / There is  power in a union
 •  Tale ved Stein Larsen, tidligere hovedtillitsmann i Grubeforeningen Nordens Klippe
 •  Montering av stålplata - Per Kåven, sveiser Sydvaranger     
 •  Fanfare ved Bjørnevatn Trommekorps
 •  Sangkoret Crescendo - Sangen om organisering
 •  Overrekkelse av malmsteinen til Grenselandmuseet 
 •  Sangkoret Crescendo - Ellinors vise
 •  Avslutning 
 •  Sangkoret Crescendo - Internasjonalen
 •  Gruvemarsjen - Bjørnevatn Trommekorps