tirsdag 15. oktober 2019

Referat styremøte 11.9.2019
Tilstede:         Gunnar Reinholdtsen, Kjell Vidar Ryeng, Magne Nordlie, Ingse Wollmann og Jon Bertelsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Knut Wisløff, Liv-Toril Labahå, Sissel WollmannSaksliste:       59/19  -           Kommentarer til referatet fra styremøte 31.07.2019?

                       

Vedtak:           Referatet godkjent.60/19  -           Frigjøringsjubiléet – status.·         Programoppdatering.

·         Flere tidsvitner registrert.

·         Minnesmerke på Langøra over Partisanhjelperne.

o   Minneplaten er montert. Info-tavle og benk klargjort.

o   Skilting til minnesmerket avklart.

o   Historielaget foretar rydding/fjerning av vegetasjon

o   SVK må rydde innkjøring og evt. gruse stien/veien.

·         Busstur (gratis) til ulike monumenter 27.10.

o   Kl 09:00     Bussavgang fra Kirkenes torg (ikke helt bestemt enda)

o   Kl 09:30     Kransnedleggelse ved monumentet over

Partisan-hjelperne på Skytterhusfjell.

o   Kl 10:30     Kransnedleggelse ved Krigsfangemonumentet

ved Skafferhullet, Elvenes.

o   Kl 11:30     Kransnedleggelse Centzen-monumentet på Svanvik.

o   Kl 12:00     Minnegudstjeneste i Svanvik kapell.

o   Kl 13:00     «Kirkekaffe» på Svanhovd.

o   Påmelding post@svhist.no eller mob.41126554Vedtak:           Til etterretning.

                        Foredraget til Dr. Ruth Sindt om «Kvinner og krig» blir på Sanfunnshuset 25.10. kl.1100 og avdukingen av minnetavlen i Langøra kl.1200.

                        Avventer initiativ fra Harald Sunde for rydding av kratt ved minnetavla på Langøra. Kommunen/teknisk er bedt om å rydde innkjøringa/parkering.

                        Det er nødvending med opprydding rundt monumentet på Skafferhullet KK tar kontakt med Forsvaret.   

           

61/19  -           Bokgave til skolene i Sør-Varanger.For å styrke kunnskap om lokalhistorien foreslås det å gi Sør-Varanger bøkene + Fangeleirboka i gave til grunnskolene i kommunen.

Kirkenes og Bjørnevatn & Sandnes skoler – 2 sett

De øvrige – 1 sett.

NB: Skolene ønsker praktiske bidrag fra historielaget til «Kick-off» i krigshistorieprosjektet!Vedtak:           Ett sett gis også til Svanvik Folkehøyskole.

Ett tiltak for skolene kan være ekskursjon til Andersgrotta.

Historielaget kan bidra med korte temabaserte historier supplert med kommentarer fra tidsvitner.

                       

62/19              Besøk fra Orknøyene 13.september.                        Program på Grenselandmuséet:

Kl.1700:           Husflidlaget – arbeid med ull.

Kl.1900:           Foredrag og konsert – kulturkveld (historielaget)   Organisering?

                       

Vedtak:           Husflidlaget selger billetter (100,-) til presentasjonen kl.1700 og evt. kveldsforestillingen (150,-).

Historielaget overtar betalingsterminalen kl.1830 for salg av billetter til kveldsforestillingen.

Mellomregnskapet gjøres på grunnlag av solgte billetter

                        Sissel W ordnet gaver.

           

63/19  -           Utstilling «Den kalde krigen» - status.                        Behov for bistand fra historielagets medlemmer?                        Vedtak:           Vi kan ikke benytte teknisk utstyr utlånt fra Vadsø.

                                               Til montering av plansjene må det benyttes kryssfinérplater.

                                               Faktura sendes kasserer.64/19  -           Boksalg under historiekonferansen 23.-24.10.                        Skal vi be FFK og Thon om tillatelse til boksalg under historiekonferansen?

                        Sør-Varanger bøkene + noen av Harald Sunde’s.                        Vedtak:           OK, KK tar kontakt med FFK og Thon-hotellet.

65/19  -           Medlemsmøte                        Årsmøtet 2018 vedtok at det skal avholdes 2 medlemsmøter pr. år.

Det foreslås uke 38 på Grenselandmuséet i samarbeid med Husflidlaget, og med tema gjenreising.                        Vedtak:           Avventer tilbakemelding fra Husflidlaget.

Alternativt leier vi Pensjonisten.                   

Bør avholdes før jubileumsuka.65/19  -           Til orientering·         Samarbeidsforumet sponser deltakelse på historiekonferansen for historielagene på nordsiden

·         Referat fra turen til Latnæringen.

·         Willy Are Johansen etterlyser informasjon om besteforeldrene Arnoldus og Ragna Kristiansen som bodde i Kirkenes 1920-1945.

·         Referat fra Fritidsmessa.

·         Flysikringa – historielaget mener dette er et verneverdig krigsminne.

o   Følger opp evt. byplan/reguleringsplan fra SVK.

·         Kulturminneplan og KIK-samling i Berlevåg 26.september.

o   SVK må kjenne sin «besøkelsestid». Harald S informeres.

·         «Under en steinhimmel» - onsdag 16.10. kl.1300 og 1600 på Aurora kino.

·         Varanger Årbok – frist for innlevering av artikler var 1.september.

·         Forespørsel om foredrag om «Finnmarks historie».

·         Aktivitetskalenderen – «I godstolen med …» - flere tidsvitner?66/19  -           Eventuelt.·         Historielaget har fått 24.000 i kulturmidler.

·         Som gave i forbindelse med Olaug Gamnes død gir historielaget kr.500 til monumentprosjektet for Savio & Must.

KKr/ref.