onsdag 24. oktober 2018

Aktivitetsplan høsten 2018
·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – 22 deltakere, også russiske.

·         Lokalisering av lagerplass til Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 200+ publikum.

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.09. – utsatt til 2019

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – 8 deltakere.

·         Foredrag tirsdag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger – 5 tilhørere.

·         Foredrag tirsdag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Tirsdag 09.10. – boklansering – Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - ca.40 deltakere.

·         Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Foredrag tirsdag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922, del 1, Horten-Kirkenes.

·         Foredrag tirsdag 06.11.: I partisanenes fotspor – boklansering på biblioteket ved Harald G. Sunde.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand.

·         Foredrag tirsdag 20.11.: Den første Norgesflygingen 1922, del 2, Kirkenes-Horten.

·         Tidsvitner – i godstolen med?