lørdag 11. november 2017

Nils Petter Pedersen holder foredrag 15. november kl 18.00 på Pensjonistenes hus, Kirkenes.


Nils Petter Pedersen fra Vadsø stiller i sitt foredrag spørsmålet “Hva har den finske innvandringen til Finnmark betydd for samfunnsutviklingen?Nils Petter Pedersen er kjent for et sterkt samfunnsengasjement både i yrkeslivet og privat, og har vært leder i Norsk-finsk forbund siden 2007. 

Gratis inngang. 
Velkommen!