mandag 20. mars 2017

Årsmøte 2016 for Sør-Varanger historielag

 

27.mars kl. 19.00 på Grenselandsmuseet.

 

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2.  Valg av ordstyrer og referent.

3.           Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.           Regnskap med revisorrapport.

5.           Innkomne saker.

6.           Fastsettelse av kontingent for 2017.

7.           Valg.